Social Media

facebook button twitter button  

Tweets

Even voorstellen: biologisch dynamische zaadteelt “BuitenBant”.

 tineke Mijn naam is Tineke Alberts, ik ben geboren in 1970, ik ben opgegroeid in Bant aan de Noorderringweg 8-1. Vanaf 1989 heb ik in Zwolle gewoond. Sinds 1 mei 2008 ben ik terug in Bant, mijn ouders moesten stoppen met het bedrijf en ik kon het gelukkig overnemen. Ik vind het heerlijk om weer zo vrij te wonen, dat heb ik in de stad altijd gemist. Sinds september 2009 woon ik hier samen met mijn vrouw Herma.

Sinds 2008
Het was  een logische stap om op de 12 hectare die bij de boerderij horen, biologische producten te gaan telen. Mijn hele leven al ben ik bezig met duurzaamheid en probeer ik bewust te leven met zo min mogelijk belasting voor de natuur. Ik verbouw al jaren mijn eigen groenten en fruit en heb dit altijd biologisch gedaan.

Voordat een bedrijf biologisch mag heten, moet de grond twee jaar de tijd hebben om ‘schoon’ te worden, dit heten omschakeljaren. Het eerste jaar heb ik tarwe geteeld, het tweede omschakeljaar heb ik luzerne geteeld met als grondbedekker klaver (groenbemesters die stikstof in de grond brengen).

Skal en Demeter
Vanaf 28 november 2009 heb ik mijn SKAL-certificaat en mag ik het bedrijf biologisch noemen en kan ik dus ook biologisch afzetten. Sinds 2012 is het bedrijf ook Demeter gecertificeerd (biologisch dynamisch) en gaan uit van antroposofische inzichten. Wij geloven in een holistisch wereldbeeld: alles hangt met alles samen en heeft meerdere niveaus: het astrale, het etherische, het fysieke. Antroposofie betekent letterlijk vertaald uit het Grieks ‘mens-wijsheid’ (antropos= mens en sofia= wijsheid). Het is een geesteswetenschap die ontwikkeld is door de wetenschapper, filosoof en kunstenaar Rudolf Steiner (1861-1925). In de antroposofie gaat men er vanuit dat materie en geest als één geheel functioneren. De mens wordt gezien als een geestelijk wezen dat zich in de loop van de tijd tot materie heeft ontwikkeld om op aarde te kunnen leven. Ook gaat men er vanuit dat er een dynamische wisselwerking is tussen de mens, de natuur, de aarde en de kosmos. Deze beïnvloeden elkaar en houden elkaar in evenwicht. Als je meer wilt weten over de antroposofische landbouw, verwijs ik je naar de BD vereniging.

Herma en ik zijn het bedrijf steeds meer samen gaan doen. Onze voorkeur gaat uit naar het telen van zaden, we telen zaad van bloemen, groenten en pompoenen. 

zaadoogst

Bio-diversiteit
Een van de dingen die we gedaan hebben, is de herbeplanting van het erf. Door een grotere variatie aan struiken en bomen en meer gelaagdheid in de beplanting kan de biodiversiteit verhoogd worden. Hierdoor kunnen veel dieren en planten een aantrekkelijke verblijf- en voedselplaats vinden. Door akkerranden in te zaaien met eenjarige en meerjarige akkerbloemen worden vlinders en insecten aangetrokken, ook hierdoor wordt de biodiversiteit verhoogd. Ik ben zelf imker en ik heb een aantal bijenkasten op het bedrijf staan; een grote variëteit aan bloemen is voor bijen ook aantrekkelijk.

Bestrijdingsmiddelen
In de biologische teelt wordt gewerkt met natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn een valkenkast, een vleermuizenkast en een uilenkast. Ook een akkerrand is effectief: het biedt plaats aan natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld luis: zoals de sluipwesp en het lieveheersbeestje.

Wandelpad
Op ons erf start een wandelroute van “op de kuierlatten.” Deze is geopend door Bob Crebas op 6 juni 2009 tijdens de open dagen bioboeren. De gemarkeerde wandelroute loopt over een deel van ons land en over dat van de buren, de familie Crebas. De wandelroute heeft twee startpunten: een vanuit het dorp bij de Bantsiliek en een vanaf het bedrijf. De route loopt vanaf de Noorderringweg langs de akker, vervolgens langs het water en via het bos weer terug. Daarbij is er een korte (3 km) en een langere variant (5 km).

Vrijwilligers
We bieden plaats aan mensen die mee willen werken tegen kost en inwoning. We zijn aangesloten bij WWOOF: World Wide Opportunities on Organic Farms, www.wwoof.org en Workaway, www.workaway.info. Zo hebben we regelmatig vrijwilligers van over de hele wereld die in ruil voor werkzaamheden bij ons verblijven.
We vinden het leuk om mensen bij het bedrijf te betrekken. Daarom zoeken wij mensen die het leuk vinden om af en toe te helpen (bijvoorbeeld bij het onderhoud van de wandelroute, bij de open dag of bij de jaarlijkse tuinwerkdagen).
Ook mensen die willen helpen met wiedwerkzaamheden (voorjaar en zomer) en zo even komen aarden, zijn welkom. Wij bieden vrijwilligers eten en drinken en verblijf. In ruil daarvoor kun je hier heerlijk onthaasten, ontspannen en bijkomen door de rust en ruimte die je hier ongetwijfeld zult vinden.