Social Media

facebook button twitter button  

Tweets

Gentechnologie moest en zou er komen, het belang van het opvoeren van de export was het ultieme doel. ‘Als je niet voor het snel toelaten van gentechnologie was, werd je beschouwd als iemand die tegen de wetenschap en tegen de vooruitgang was. Er werd veel druk op me uitgeoefend om niet moeilijk te doen, om het zo te zeggen...

'Wonderlijk dat onze toenmalige minister Gerda Verburg (CDA) durfde te zeggen dat we ons niet op emotie maar op de wetenschappelijk feiten moeten baseren. Als die zo tot stand komen zoals Glickman ze beschrijft, dan is er iets grondig mis. En met de (hardheid van) feiten blijkt het ook nog wel mee te vallen. 

tomato 

Een voorbeeld: de houdbare tomaat. In 1994 werd het eerste genetisch gemodificeerde voedsel op de markt gebracht: de Flavr Savr (‘smaakbehoudend') tomaat, een tomaat met een langere houdbaarheid dan tot dan toe gebruikelijk was. Normaal gesproken worden tomaten onrijp geplukt omdat ze anders te snel overrijp worden en te kwetsbaar zijn in de keten van distributie. Dus leek deze tomaat het ei van Columbus: deze tomaat kon aan de plant rijpen en toch een hele tijd verkoopbaar blijven.

flavr tomaat

Maar de realiteit van de praktijk bleek anders dan de theoretische modellen hadden voorspeld: de opbrengsten en het rendement waren te laag en de oogst viel tegen door ziekten. Twee jaar later was de tomaat dan ook alweer van de markt gehaald. Ook bleek dat er dingen met de tomaat gebeurd waren die ook alweer niet in het theoretische plaatje waren onderkend: de tomaat had een zachter vel, en was daardoor dus kwetsbaarder waardoor de houdbaarheid, waar het allemaal om begonnen was, juist weer terugliep. Maar wellicht het allerergste: er zat een bijsmaak aan te tomaat, uiteindelijk letterlijk en figuurlijk. De tomaat heeft nog even dienstgedaan als grondstof voor ....puree.

Bron: Vruchtbare Aarde, bewerking Oscar van den Boezem, overgenomen vanBiofoodonline