Social Media

facebook button twitter button  

Tweets

 

monsanto leus

wereldverbeteraar of wereldbedreiger?

monsanto logo3   

monsatan

Over genetische manipulatie: de wereld volgens Monsanto

In 2008 verscheen een alarmerend boek van Marie Monique Robin, over het grootste, maar ook zeer omstreden gentech bedrijf ter wereld: Monsanto, marktleider in transgene zaden en fabrikant van onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp.

Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de UvA sloeg al meer dan 30 jaar geleden alarm over dit Amerikaanse bedrijf. Hij was toentertijd in Nederland een roepende in de woestijn en werd door sommigen zelfs met de nek aangekeken.

Het Amerikaanse Monsanto bestaat al sinds 1901 en is het grootste gentech bedrijf ter wereld. Rond het bedrijf bestaat heel wat controverse: de vervuiling van het drinkwater in het Amerikaanse stadje Anniston zou door de PCB-fabriek van Monsanto gekomen zijn, Monsanto's ontbladeringsmiddel Agent Orange zou bij veel Vietnamveteranen tot ernstige afwijkingen aan het zenuwstelsel geleid hebben, en het bedrijf zou de Amerikaanse regering onder druk hebben gezet om ervoor te zorgen dat het genetisch manipuleren van gewassen niet verhinderd zou worden door enige regelgeving.

ROUNDUP In 1974 bracht Monsanto een onkruidbestrijder op de markt: RoundUp (Glyfosaat).  Het zou biologisch afbreekbaar zijn, maar dat bleek niet waar. Volgens sommige  wetenschappers is het middel zelfs kankerverwekkend, al wordt dat niet openlijk  erkend.
Op dit moment is Monsanto vooral bezig met genetisch gemanipuleerde 
 zaden, de zogenaamde GMO’s, die immuun zijn voor Round Up.

In haar boek schrijft Marie–Monique Robin aan de hand van nooit eerder verschenen documenten en getuigenissen van slachtoffers, wetenschappers en politici dat het bedrijf Monsanto heel goed wist hoe schadelijk PCB's voor mens, natuur en milieu waren en nog steeds zijn.

Robin schetst een beeld van een machtig bedrijf dat soms onder een hoedje speelt met de Amerikaanse regering en dat producten maakt die schadelijk zijn voor mens en dier. 
Naar aanleiding van het boek is ook een documentaire gemaakt.

monsanto fabriekmonsanto who we are

Wat doet Monsanto
Monsanto probeert controle over de zaden te krijgen - en daarmee over de landbouw en de wereldvoedselproductie. Het bedrijf gebruikt hiervoor 3 methoden: opkopen van zaadbedrijven, patenten aanvragen, en gentechnologie. Door juridische miskleunen is het in de VS sinds 1980 mogelijk om patenten op levende organismen te verkrijgen. Met internationale handelsregels van WTO wordt deze verplichting ook aan andere landen opgelegd. Monsanto claimt rechten op gewassen waarin door haar gepatenteerde genen zitten. Maar gewassen zijn levende wezens: ze verspreiden zich en planten zich voort, zodat de omgeving en gentechvrije velden onvermijdelijk worden besmet met deze genen. Monsanto claimt daar doodleuk haar eigendomsrecht op, zodat de betreffende boeren hun eigen zaden niet meer mogen bewaren en vermeerderen. Hiermee wordt de basis onder de landbouw en voedselvoorziening uitgeschopt: het recht op vrije voortplanting en reproductie.


Monsanto in Nederland
Monsanto is een bedrijf met een krachtige politieke lobby en een geschiedenis van corruptie. Monsanto zit ook in Nederland. In 2008 nam Monsanto zaadveredelingsbedrijf
De Ruiter Seeds over voor 546 miljoen euro. In 2010 werd de verkoop van biologische zaden stopgezet, zoals Monsanto ook in andere landen deed.


De patentenoorlog
Monsanto heeft in de afgelopen jaren in een razend tempo honderden patenten aangevraagd: niet alleen op haar eigen GMO-zaden, maar ook op dieren, o.a. varkens, en op natuurlijke zaden, die voorheen van iedereen waren. Op die manier is het bedrijf hard op weg om controle te verwerven over al het zaad, zowel gentech als niet-gentech. Bovendien probeert het bedrijf patenten te krijgen op alle producten die uit deze zaden en gewassen voortkomen. Daarmee werkt het bedrijf in feite toe naar controle over de wereldvoedselproductie en de biodiversiteit. Dit is op zich ernstig genoeg; maar het amorele gedrag van Monsanto maakt het 1000 maal zorgwekkender. Naast Monsanto zijn er overigens veel meer bedrijven die patenten proberen te claimen op het natuurlijk en cultureel erfgoed van de mensheid: vaak is er sprake van regelrechte biopiraterij. 
Lees verder waarom Monsanto gestopt moet worden.

Grenzeloos knoeien met gen
Op de dag dat minister Verburg aankondigde dat Nederland voor de vooruitgang moest kiezen en consumenten minder emotioneel dienden te reageren op gentechnologie, werd in Amsterdam de documentaire "De wereld volgens Monsanto" van de Franse filmmaakster Marie-Monique Robin vertoond. Hierin verklaarde de voormalig minister van landbouw onder oud-president Clinton, Dan Glickman, spijt te hebben over de manier waarop hij de gentechnologie haar gang had laten gaan. Letterlijk zegt hij: ‘Toen ik minister van landbouw werd, was het beleid gericht op goedkeuring van de gentechnologie, we verlangden geen test omdat die niet in het belang van de industrie zouden zijn.'

Lees meer...

Commerciële zaden schadelijk voor boeren en biodiversiteit
Grote biotechnologiebedrijven beroven kleine boeren niet alleen van een belangrijke manier van werken, maar drijven ook de voedselprijzen op. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. "Excessieve bescherming van intellectuele eigendomsrechten in de landbouw is eerder een obstakel dan een aanmoediging voor innovatie", zegt Olivier De Schutter, bijzonder VN-rapporteur inzake het recht op voedsel en auteur van het rapport. Bij de presentatie van het rapport 'Seed Policies and the Right to Food', wees De Schutter erop dat de wereldwijde zaadhandel gedomineerd wordt door slechts tien bedrijven.

Lees meer...