Social Media

facebook button twitter button  

Tweets

schoffelenSuper triohak

Biologisch telen

In de biologische akkerbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Onkruid, plantenziektes, schadelijke parasieten en insecten moeten dus op andere manieren bestreden worden. Bij het bestrijden van het onkruid worden machines en menskracht ingezet. Onkruid, insectenplagen en ziektes worden tegengegaan door méér soorten gewassen te telen, en die op een uitgekiende manier te laten rouleren over de verschillende percelen. De biologische manier van boeren stimuleert het ontstaan van een natuurlijke evenwicht, wat ook het uitbreken van insectenplagen en ziektes helpt te voorkomen.

In de biologische akkerbouw mag geen kunstmest gebruikt worden. “Echte” mest en groenbemesters moeten ervoor zorgen dat de gewassen genoeg voedingsstoffen krijgen om goed te kunnen groeien. Uiteindelijk is de opbrengst aan producten per hectare toch vaak lager in de biologische akkerbouw dan in de gangbare akkerbouw. Dit is een van de redenen voor de hogere prijs van biologische producten. Daar staat wel veel moois tegenover: biologische akkerbouw is veel beter voor de natuur op en rondom het bedrijf. Het is veel minder belastend voor het milieu dan de gangbare manier van akkerbouw. Biologische producten zijn gezond, puur natuur en heerlijk. 

Bestrijding van ziektes, plagen en onkruid

Ook in de biologische akkerbouw is het mogelijk om ziektes, plagen en onkruid tegen te gaan. Om het ontstaan van ziektes en plagen zoveel mogelijk tegen te gaan, teel ik veel verschillende soorten gewassen, die elk jaar weer op een andere perceel staan. Ook heb ik rustgewassen (tarwe) en groenbemesters (luzerne) in mijn bouwplan opgenomen. Ik heb een bouwplan van 6-8 jaar jaar, dat wil zeggen dat er op hetzelfde stuk land meestal pas na 6 jaar of 8 jaar weer het zelfde gewas wordt geteeld. Dit doe ik om ziektes te voorkomen.

Register to read more...

luzerne

Bemesting

Een plant heeft voedingsstoffen nodig om te groeien. De plant haalt deze voedingsstoffen uit de grond. Op een akkerbouwbedrijf moeten deze voedingsstoffen dus aangevuld worden, anders zou de grond snel uitgeput raken. Het tekort aan voedingsstoffen vullen biologische boeren niet aan met kunstmest, maar met natuurlijke mest die afkomstig is van dieren van biologische veebedrijven uit de regio.

Register to read more...